Dátum konania konferencie: 26.-28. september 2018

Termín odovzdania abstraktov: 10. apríl 2018

Oznámenie o schválení abstraktov: 10. máj 2018

Registrácia a platba (poplatok uhraďte po schválení vášho abstraktu): 15. jún 2018