Dátum konania konferencie: 22. – 24. september 2021

Termín odovzdania abstraktov: 30. september 2020

Oznámenie o schválení abstraktov: 20. január 2021

Registrácia a platba (poplatok uhraďte po schválení vášho abstraktu): 15. jún 2021