Jan Pedersen študoval na univerzitách v Štokholme, Kodani a Uppsale. PhD obhájil na Štokholmskej univerzite v roku 2017 a v roku 2015 sa stal docentom translatológie. Jeho dizertačná práca s názvom Scandinavian Subtitles je komparatívnou štúdiou televíznych noriem titulkovania v škandinávskych krajinách. Je bývalým predsedom ESIST, členom EST a TraNor ako aj spolueditorom a spoluzakladateľom platforiem Benjamins Translation Library a Journal of Audiovisual Translation. Často vystupuje na medzinárodných konferenciách a medzi jeho publikácie patrí nielen monografia Subtitling Norms for Television (2011), ale aj viacero článkov o titulkovaní, preklade a lingvistike. Okrem toho ako titulkár dlhé roky pracuje v televízii. Jan pôsobí na Štokholmskej univerzite, kde riadi Tlmočnícky a prekladateľský inštitút a venuje sa tam výskumu a vyučovaniu audiovizuálneho prekladu.