Lawrence Venuti je profesorom anglickej literatúry na Temple University vo Philadelphii. Tento teoretik a historik translatológie je zároveň prekladateľom z taliančiny, francúzštiny a katalánčiny. Je autorom kníh The Translator’s Invisibility: A History of Translation (1995, 2. vyd., 2008), The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference (1998), Translation Changes Everything: Theory and Practice (2013), Contra Instrumentalism: A Translation Polemic (2019) a najnovšie Theses on Translation: An Organon for the Current Moment (2019). Zostavoval publikácie Rethinking Translation: Discourse, Subjectivity, Ideology (1992), The Translation Studies Reader (2000; 3. vyd., 2012) a Teaching Translation: Programs, Courses, Pedagogies (2017). Spomedzi jeho prekladateľskej tvorby treba spomenúť najmä dielo Antonie Pozzi Breath: Poems and Letters (2002), antológiu Italy: A Traveler’s Literary Companion (2003), detektívny román Massima Carlotta The Goodbye Kiss (2006), ale aj zbierku skutočných a imaginárnych životopisov Rodolfa Wilcocka, The Temple of Iconoclasts (2014). V roku 2008 sa stal držiteľom ocenenia Robert Fagles Translation Prize za preklad diela Edward Hopper: Poems od Ernesta Farrésa. V roku 2018 získal cenu Northwestern University Global Humanities Translation Prize za preklad Foixovho diela Daybook 1918: Early Fragments. Jeho činnosť podporujú inštitúcie ako Guggenheimova nadácia, National Endowment for the Arts, National Endowment for the Humanities či Institut Ramon Llull.