Susan Bassnett sa vzdelávala v Dánsku, Portugalsku a Taliansku, vďaka čomu sa už v detstve naučila rôzne jazyky. Na Univerzite vo Warwicku, kde pôsobila dve obdobia ako prorektorka, založila magisterské a doktorandské študijné programy v odboroch literárna komparatistika a translatológia. Prednáša a vedie workshopy po celom svete. V rámci výskumu sa v súčasnosti zaoberá prekladom a pamäťou. Medzi jej najznámejšie diela patria publikácie Translation Studies (1980, najnovšia 4. edícia vyšla v roku 2014) a Comparative Literature (1993), ktoré sa v daných oblastiach zaradili do kánonu. S Petrom Bushom napísala knihu The Translator as Writer (2006). V roku 2015 publikovala v rámci série Routledge New Critical Idiom monografiu s názvom TRANSLATION a v roku 2018 zostavila pre Routledge publikáciu Translation and World Literature. Od roku 2017 je porotkyňou súťaže Women Writers in Translation Prize. Susan Bassnettová je nielen translatologička a prekladateľka, ale aj úspešná poetka.