Andrew Chesterman sa narodil v Anglicku, ale od roku 1968 žije vo Fínsku. Pôsobil najmä na Helsinskej univerzite, kde vyučoval anglický jazyk a teóriu prekladu. V roku 2010 odišiel z funkcie profesora viacjazyčnej komunikácie, no naďalej sa aktívne venuje oblasti prekladateľského štúdia, posudkovej činnosti, publikuje a príležitostne prednáša. Medzi jeho hlavné vedecké záujmy patria kontrastívna analýza, teória prekladu, prekladateľské normy, univerzálie a etika a metodológia výskumu. V roku 1999 pôsobil ako profesor v Stredisku pre prekladateľské štúdium (CETRA) na Katolíckej univerzite v Leuvene a je držiteľom čestného doktorátu z Kodaňskej obchodnej školy.

Je autorom nasledovných publikácií: On Definiteness (1991, CUP); Memes of Translation (1997, Benjamins; revidovaná edícia 2016); Contrastive Functional Analysis (1998, Benjamins). So spoluautorkou Emmou Wagnerovou vydal publikáciu Can Theory Help Translators? A Dialogue between the Ivory Tower and the Wordface (2002, St. Jerome Publishing) a s Jenny Williamsovou: The Map. A Beginners’ Guide to Doing Research in Translation Studies (2002, St. Jerome Publishing). Výber jeho prác bol vydaný pod názvom Reflections on Translation Theory. Selected papers 1993–2014 (2017, Benjamins).