Edwin Gentzler sa vo svojom výskume zaoberá teóriou prekladu, umeleckým prekladom a teóriou postkolonializmu. Je autorom publikácií Translation and Rewriting in the Age of Post-Translation Studies (London: Routledge, 2017), Translation and Identity in the Americas (London: Routledge, 2008) a Contemporary Translation Theories (London: Routledge, 1993), ktorá vyšla v reedícii a revidovanom druhom vydaní (Clevedon: Multilingual Matters, 2001 a Shanghai Foreign Language Education Press, 2004). V spolupráci s Mariou Tymoczkovou pracoval ako editor antológie Translation and Power (Amherst: University of Massachusetts Press, 2002), obsahujúcej eseje mnohých uznávaných hostí, ktorí sa zúčastnili série podujatí Translation Center's International Visitors.

Spolu so Susan Bassnettovou pracoval ako editor "Topics in Translation", edície vydavateľstva Multilingual Matters, ďalej je členom výboru poradcov titulu Encyclopedia of Literary Translation vydavateľstva Fitzroy Dearborn v Anglicku a tiež poradného výboru niekoľkých periodík, vrátane Cadernos de Tradução, Across, Metamorphoses, Journal of Chinese Translation Studies, a Massachusetts Review. Prednáša o problematike translatologických teórií a kultúry aj v zahraničí (Čína, Mexiko, Anglicko, Taliansko, Rakúsko, Írsko, Španielsko, Argentína, Peru a Brazília). Udelili mu medzinárodný grant na prepojenie výskumu v oblasti občianstva a identity cez Five College Canadian Studies Program a univerzitu Concordia v Montreale vo výške 5 000 USD. Bol aj riešiteľom trojročného grantového projektu vo výške 255 000 USD prideleného súdom prvého stupňa štátu Massachusetts na vývoj certifikovaných skúšok a poskytovanie školenia pre súdnych tlmočníkov.