Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9

Banská Bystrica, 975 58

Slovensko

 


Konferenčná recepcia sa bude konať 23. septembra 2020 v Cikkerovej sieni.