Vedecký výbor:

 

Edwin Gentzler (Massachusettská univerzita v Amherste)

Daniel Gile (Univerzita Paríž III: Sorbonne Nouvelle)

Andrew Chesterman (Helsinská univerzita)

Jorge Díaz-Cintas (University College v Londýne)

Elena Di Giovanni (Maceratská univerzita)

Edita Gromová (Univerzita Konštantína Filozofa)

Daniela Müglová (Univerzita Konštantína Filozofa)

Luc Van Doorslaer (Tartuská univerzita / Katolícka univerzita v Leuvene)

Franz Pochhacker (Viedenská univerzita)

Vladimír Biloveský (Univerzita Mateja Bela)

Anita Huťková (Univerzita Mateja Bela)

Zuzana Jettmarová (Karlova univerzita)

Katarína Bednárová (Univerzita Komenského / Slovenská akadémia vied)

Mária Kusá (Slovenská akadémia vied)

Klaudia Bednárová-Gibová (Prešovská univerzita)

Ivana Čeňková (Karlova univerzita)

Markéta Štefková (Univerzita Komenského)

 

Organizačný výbor:

 

Emília Perez (Univerzita Konštantína Filozofa)

Martin Djovčoš (Univerzita Mateja Bela)

Ivana Hostová (Prešovská univerzita)

Pavol Šveda (Univerzita Komenského)

 

Soňa Hodáková (Univerzita Konštantína Filozofa)

Igor Tyšš (Univerzita Konštantína Filozofa)

Andrej Zahorák (Univerzita Konštantína Filozofa)

Lenka Michelčíková (Univerzita Konštantína Filozofa)

Zuzana Jánošíková (Univerzita Konštantína Filozofa)

Szabolcs Meszáros (Univerzita Konštantína Filozofa)

Jana Ukušová (Univerzita Konštantína Filozofa)

Martin Kažimír (Univerzita Konštantína Filozofa)

Mária Koscelníková (Univerzita Konštantína Filozofa)

Mariana Bachledová (Univerzita Mateja Bela)

Oľga Desetová (Univerzita Konštantína Filozofa)