Vedecký výbor

Susan Bassnett (Univerzita vo Warwicku, Glasgowská univerzita)

Lawrence Venuti (Univerzita Temple, USA)

Jan Pedersen (Tlmočnícky a prekladateľský inštitút, Švédsko)

Andrew Chesterman (Helsinská univerzita)

Daniel Gile (ESIT)

Christopher Rundle (Bolonská univerzita, Manchesterská univerzita)

Jorge Díaz-Cintas (University College London)

Elena Di Giovanni (Maceratská univerzita)

Luc Van Doorslaer (Tartuská univerzita, Katolícka univerzita v Leuvene)

Franz Pöchhacker (Viedenská univerzita)

Carmen Valero Garcés (Alcalská univerzita)

Zuzana Jettmarová (Karlova univerzita)

Ivana Čeňková (Karlova univerzita)

Jitka Zehnalová (Univerzita Palackého v Olomouci)

Edita Gromová (Univerzita Konštantína Filozofa)

Daniela Müglová (Univerzita Konštantína Filozofa)

Zuzana Bohušová (Univerzita Mateja Bela)

Katarína Bednárová (Univerzita Komenského, Slovenská akadémia vied)

Mária Kusá (Slovenská akadémia vied)

Ján Gavura (Prešovská univerzita)

Markéta Štefková (Univerzita Komenského)

 

Organizačný výbor

Martin Djovčoš (Univerzita Mateja Bela)

Emília Perez (Univerzita Konštantína Filozofa)

Ivana Hostová (Ústav slovenskej literatúry SAV)

Pavol Šveda (Univerzita Komenského)


Mariana Bachledová (Univerzita Mateja Bela)

Matej Laš (Univerzita Mateja Bela)

Barbora Vinczeová (Univerzita Mateja Bela)

Ľubica Pliešovská (Univerzita Mateja Bela)

Miroslava Melicherčíková (Univerzita Mateja Bela)

Eva Reichwalderová (Univerzita Mateja Bela)

Anita Huťková (Univerzita Mateja Bela)

Anita Račáková (Univerzita Mateja Bela)

Marian Kabát (Univerzita Komenského)

Igor Tyšš (Ústav svetovej literatúry SAV)

Mária Koscelníková (Univerzita Konštantína Filozofa)