Preklad a kreativita v 21. storočí

Preklad a kreativita v 21. storočí

S neprestajne narastajúcou kvantitou textov na preklad pre globalizovaný trh a medzinárodné inštitúcie sa utilitárne myslenie pravdepodobne stalo súčasťou prekladateľského štúdia. V súčasnosti poskytuje prekladateľské služby mnoho amatérov a polo-profesionálov....
Etika a technológie v prekladateľskom priemysle

Etika a technológie v prekladateľskom priemysle

– Joss Moorkens –  Workshop sa zameriava na etické problémy, ktoré musia riešiť účastníci zapojení do jednotlivých procesov v prekladateľskom priemysle. Povinnosti a priority týchto účastníkov sa môžu líšiť, pretože závisia od mnohých faktorov a do značnej...
Audiodeskripcia: ak by vaše oči vedeli rozprávať

Audiodeskripcia: ak by vaše oči vedeli rozprávať

– Joel Snyder, PhD – Rudolf Laban v úvode k druhému vydaniu svojej knihy The Mastery of Movement napísal: „To, čo sa skutočne deje v divadle, sa nedeje iba na pódiu alebo v hľadisku, ale v magickom prúde medzi oboma týmito pólmi.“ Účinkujúci na javisku...