Susan Bassnett

Susan Bassnett sa vzdelávala v Dánsku, Portugalsku a Taliansku, vďaka čomu sa už v detstve naučila rôzne jazyky. Na Univerzite vo Warwicku, kde pôsobila dve obdobia ako prorektorka, založila magisterské a doktorandské študijné programy v odboroch literárna komparatistika a translatológia. Prednáša a vedie workshopy po celom svete. V rámci výskumu sa v súčasnosti zaoberá prekladom a pamäťou. Medzi jej najznámejšie diela patria publikácie Translation Studies (1980, najnovšia 4. edícia vyšla v roku 2014) a Comparative Literature (1993), ktoré sa v daných oblastiach zaradili do kánonu. S Petrom Bushom napísala knihu The Translator as Writer (2006). V roku 2015 publikovala v rámci série Routledge New Critical Idiom monografiu s názvom TRANSLATION a v roku 2018 zostavila pre Routledge publikáciu Translation and World Literature. Od roku 2017 je porotkyňou súťaže Women Writers in Translation Prize. Susan Bassnettová je nielen translatologička a prekladateľka, ale aj úspešná poetka.

Keynote speech:

The Translational Imagination

A number of disciplines have adopted the terminology of imagination, as they challenge the idea of predetermined methodologies, and this paper will look at what is here termed the ‚translational imagination‘. Through the work of a range of poets whose creative output includes translations into in English, the paper will look at changing expectations, both readerly and writerly, concerning the translation of poetry across time and cultures.