Kontakty

Preklad, tlmočenie a kultúra:
Návrat k človeku v preklade, tlmočení a translatológii
Banská Bystrica, Slovenská republika,
23. – 25. septembra 2020

Štátna vedecká knižnica

Lazovná 9
Banská Bystrica,
975 58

Kontaktujte nás

6 + 11 =