Banská Bystrica, Slovenská republika
22–24 September 2021

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

organizačná komisia konferencie TIC pozorne sleduje pandemickú situáciu. Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli, že konferenciu presunieme na 22. – 24. septembra 2021.

Predpokladáme, že potenciálni účastníci konferencie sa budú pri prihlasovaní a v súvislosti s cestovaním, rovnako ako my, rozhodovať podľa aktuálnej situácie.

Komisia preto predlžuje termín na podávanie abstraktov do 30. septembra 2020. Radi by sme vyšli v ústrety účastníkom, ktorí sa z pochopiteľných dôvodov súvisiacich s vírusom COVID-19 v pôvodnom termíne rozhodli, že sa na konferenciu neprihlásia.

Dúfame, že posunutím konferencie na 22. – 24. septembra 2021 a termínu na podávanie abstraktov do 30. septembra 2020 budúcich účastníkov povzbudíme, aby ešte raz zvážili prihlásenie. Veríme, že vďaka posunutiu termínov sa predsa len v zdraví, bezpečí a bez strachu z vírusu stretneme na plodnej vedeckej konferencii.

O vývoji vás budeme priebežne informovať.

S pozdravom

Tím TIC 2020

Organizátori

  • Filozofická fakulta,
   Univerzita Mateja Bela,
   Banská Bystrica, Slovenská republika
  • Filozofická fakulta,
   Univerzita Konštantína Filozofa,
   Nitra, Slovenská republika
  • Filozofická fakulta,
   Prešovská univerzita,
   Prešov, Slovenská republika
  • Filozofická fakulta,
   Univerzita Komenského,
   Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav svetovej literatúry,
   Slovenská akadémia vied,
   Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav slovenskej literatúry,
   Slovenská akadémia vied,
   Bratislava, Slovenská republika

Ubytovanie

Vzhľadom na pandemické obmedzenia bude ubytovanie poskytnuté len obmedzenému počtu účastníkov na mieste.

Praktické informácie

Informácie budeme priebežne dopĺňať.

Hlavní rečníci

Jan Pedersen

Riaditeľ translatologického inštitútu

Lawrence Venuti

Profesor angličtiny na Temple University

Susan Bassnett

Emeritná profesorka literárnej komparatistiky

Nadja Grbić

Výskumníčka v oblasti translatológie a prekladateľka

Naši sponzori

Ak si prajete finančne podporiť TIC 2020, kontaktujte nás a my vás budeme bližšie informovať. Sme vám k dispozícii, aby sme vytvorili balík, ktorý spĺňa vaše potreby. Neváhajte nám preto napísať na: tic2020banskabystrica@gmail.com.

Za podporu ďakujeme:

Osobitné poďakovanie patrí vedeniu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za ich organizačný a finančný prínos.

Organizátori by sa tiež chceli poďakovať Európskej komisii-Generálnemu riaditeľstvu za ich podporu a finančný príspevok v rámci programu seminára Translating Europe Workshop.

Konferenciu podporili:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

VEGA 2/0166/19 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III.

KEGA 026UMB-4/2019 Exaktná učebnica tlmočenia

VEGA 1/0431/19 Model ruskej literatúry na slovenskom knižnom trhu

Kontaktujte nás

3 + 3 =