Preklad, tlmočenie a kultúra 2023

Bratislava, Slovenská republika
20. – 22. september 2023

Organizátori

  • Filozofická fakulta, Univerzita Komenského,
   Bratislava, Slovensko
  • Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela
   Banská Bystrica, Slovensko
  • Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa,
   Nitra, Slovensko
  • Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied,
   Bratislava, Slovensko
  • Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied,
   Bratislava, Slovensko

Hlavní rečníci

Anthony Pym

Paola Gentile

David Orrego-Carmona

Naši sponzori

Ak si prajete finančne podporiť TIC 2023, kontaktujte nás a my vás budeme bližšie informovať. Sme vám k dispozícii, aby sme vytvorili balík, ktorý spĺňa vaše potreby. Neváhajte nám preto napísať na: registration@tic-conference.eu.

Konferencia je čiastkovým výstupom nasledujúcich grantov:

VEGA 2/0092/23 Translation and Translating as a Part of the Slovak Cultural Space History and Present. Transformations of Form, Status and Functions: Texts, Personages, Institutions.

VEGA 1/0202/21: Reflexia kognitívnych a osobnostných charakteristík v tlmočníckom výkone študentov PaT a profesionálov v reálnom a virtuálnom prostredí (Reflection of Cognitive and Personality Traits in the Interpreting Performance of T&I Students and Professionals in Real and Virtual Environment).

VEGA 2/0009/23 Kreatívne experimenty s textom v perspektíve kritického posthumanizmu: básnická, umelecká a prekladová prax v slovenskej kultúre v medzinárodných súvislostiach/Creative Experiments with Text from the Perspective of Critical Posthumanism: Poetic, Artistic and Translation

Kontaktujte nás

11 + 13 =