Anthony Pym

Anthony Pym je emeritný profesor v odbore translatológia a interkultúrne štúdiá na Univerzite Rovira i Virgili v Španielsku, profesor v odbore translatológia na Univerzite v Melbourne v Austrálii a mimoriadny profesor na Univerzite v Stellenboschi v Južnej Afrike. V rokoch 2010 až 2015 bol členom Katalánskeho inštitútu pre výskum a pokročilé štúdiá, v rokoch 2008 až 2016 hosťujúcim výskumníkom na Middleburyskom inštitúte medzinárodných štúdií v Monterey, v roku 2015 hosťujúcim profesorom Waltera Benjamina na Univerzite vo Viedni a v rokoch 2010 až 2016 prezidentom Európskeho spoločenstva pre translatológiu (EST).

Anthony bol jedným z prvých, ktorí sa pri skúmaní prekladu zamerali namiesto prekladov ako textov na prekladateľov ako takých. Vyslovil hypotézu, že prekladatelia môžu byť členmi profesionálnych interkultúr, pôsobiť v presahoch kultúr a že ich najvyšším etickým cieľom je podpora dlhodobej medzikultúrnej spolupráce. Zdôraznil, že hodnota prekladu spočíva v jeho prínose pre interkultúrne vzťahy a medzikultúrnu komunikáciu.

Jeho najnovší výskum sa zameriava na vytváranie dôvery prostredníctvom mnohých foriem prekladu, najmä v komunikácii v zdravotníctve.