David Orrego-Carmona

David Orrego-Carmona je odborný asistent v odbore prekladateľstve na Univerzite vo Warwicku. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia anglicko-francúzsko-španielskeho prekladu na Univerzite v Antioquii (Kolumbia) získal magisterský titul (2011) a doktorát (2015) v odbore prekladateľstvo a interkultúrne štúdiá na Univerzite Rovira i Virgili v Tarragone (Španielsko). Pred nástupom do Warwicku v roku 2022 bol David odborný asistent translatológie (2017 – 2022) a vedúci postgraduálneho štúdia translatológie (2020 – 2022) na Astonskej univerzite. Bol tiež postdoktorandským výskumným pracovníkom (2016) na Univerzite Slobodného štátu (Južná Afrika) a hosťujúcim lektorom na Varšavskej univerzite (apríl – júl 2022).
Davidov výskum sa zaoberá predovšetkým prekladom, technológiami a používateľmi. Analyzuje, ako prekladateľské technológie posilňujú postavenie profesionálnych a neprofesionálnych prekladateľov a ako rozšírenie technológií umožňuje používateľom prekladu stať sa neprofesionálnymi prekladateľmi. S využitím kvalitatívnych a kvantitatívnych výskumných metód skúma spoločenské možnosti a dôsledky prekladu a technológií. Davidov výskum, ktorý siaha od recepcie titulkovaného obsahu až po implementáciu strojového prekladu, má za cieľ poskytnúť viac dôkazov na pochopenie úlohy prekladu a medzikultúrnej komunikácie v globalizovaných/transnacionálnych spoločnostiach.

David je pokladníkom Európskej asociácie pre štúdium obrazovkového prekladu (ESIST), zástupcom šéfredaktora časopisu Translation Spaces a zástupcom šéfredaktora časopisu JoSTrans, Journal of Specialised Translation.