David Orrego-Carmona

David Orrego-Carmona je odborný asistent v odbore prekladateľstve na Univerzite vo Warwicku. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia anglicko-francúzsko-španielskeho prekladu na Univerzite v Antioquii (Kolumbia) získal magisterský titul (2011) a doktorát (2015) v odbore prekladateľstvo a interkultúrne štúdiá na Univerzite Rovira i Virgili v Tarragone (Španielsko). Pred nástupom do Warwicku v roku 2022 bol David odborný asistent translatológie (2017 – 2022) a vedúci postgraduálneho štúdia translatológie (2020 – 2022) na Astonskej univerzite. Bol tiež postdoktorandským výskumným pracovníkom (2016) na Univerzite Slobodného štátu (Južná Afrika) a hosťujúcim lektorom na Varšavskej univerzite (apríl – júl 2022).
Davidov výskum sa zaoberá predovšetkým prekladom, technológiami a používateľmi. Analyzuje, ako prekladateľské technológie posilňujú postavenie profesionálnych a neprofesionálnych prekladateľov a ako rozšírenie technológií umožňuje používateľom prekladu stať sa neprofesionálnymi prekladateľmi. S využitím kvalitatívnych a kvantitatívnych výskumných metód skúma spoločenské možnosti a dôsledky prekladu a technológií. Davidov výskum, ktorý siaha od recepcie titulkovaného obsahu až po implementáciu strojového prekladu, má za cieľ poskytnúť viac dôkazov na pochopenie úlohy prekladu a medzikultúrnej komunikácie v globalizovaných/transnacionálnych spoločnostiach.

David je pokladníkom Európskej asociácie pre štúdium obrazovkového prekladu (ESIST), zástupcom šéfredaktora časopisu Translation Spaces a zástupcom šéfredaktora časopisu JoSTrans, Journal of Specialised Translation.

Naši sponzori

Ak si prajete finančne podporiť TIC 2023, kontaktujte nás a my vás budeme bližšie informovať. Sme vám k dispozícii, aby sme vytvorili balík, ktorý spĺňa vaše potreby. Neváhajte nám preto napísať na: registration@tic-conference.eu.

Konferencia je čiastkovým výstupom nasledujúcich grantov:

VEGA 2/0092/23 Translation and Translating as a Part of the Slovak Cultural Space History and Present. Transformations of Form, Status and Functions: Texts, Personages, Institutions.

VEGA 1/0202/21: Reflexia kognitívnych a osobnostných charakteristík v tlmočníckom výkone študentov PaT a profesionálov v reálnom a virtuálnom prostredí (Reflection of Cognitive and Personality Traits in the Interpreting Performance of T&I Students and Professionals in Real and Virtual Environment).

VEGA 2/0009/23 Kreatívne experimenty s textom v perspektíve kritického posthumanizmu: básnická, umelecká a prekladová prax v slovenskej kultúre v medzinárodných súvislostiach/Creative Experiments with Text from the Perspective of Critical Posthumanism: Poetic, Artistic and Translation

Kontaktujte nás

4 + 4 =