Paola Gentile

Paola Gentile je absolventka magisterského štúdia konferenčného tlmočenia a doktorandského štúdia prekladateľstva a tlmočníctva na Univerzite v Terste. Jej dizertačná práca Profesionálny status tlmočníka. Sociologické skúmanie tlmočníckej profesie skúmala, ako tlmočníci vnímajú svoj status. V prieskume získala 1693 odpovedí z celého sveta. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka v odbore holandčina na Univerzite v Terste. Pôsobila na výskumných pozíciách na Katolíckej univerzite v Leuven a na Univerzite v Tartu a nedávno bola vymenovaná za hosťujúcu výskumnú pracovníčku na univerzitách v Stellenboschi a Leidene. Pracovala na viacerých projektoch, medzi ktorými nájdeme napr.: Imagologický význam prekladateľskej politiky: (koordinátor: prof. Luc van Doorslaer) a DLIT: Holandská literatúra v preklade (koordinátor: prof. Herbert Van Uffelen). Zúčastnila sa na viacerých národných a medzinárodných konferenciách (v Belgicku, Holandsku, Nórsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Nemecku, Južnej Afrike, Fínsku, Estónsku, Veľkej Británii, Rakúsku a Dánsku) a bola pozvaná ako hosťujúca prednášajúca v Leuvene, Grazi, Štokholme, Tartu a Leidene.
Je redaktorka časopisu Translation in Society (John Benjamins). Vo výskume sa zaoberá najmä recepciou holandskej literatúry v Taliansku, prekladateľskou politikou, imagológiou a sociológiou prekladu. Spolu s Jackom McMartinom je koordinátorka dvojročného výskumného projektu Kultúrna politika, medzinárodní vydavatelia a cirkulácia holandskej literatúry v preklade, ktorý financuje Holandská jazyková únia.