– Balazs Kis, Joss Moorkens, Matej Vlačiha, Rado Tihlárik –

Stroje nerozumejú kultúre, vďaka čomu môžeme dospieť k záveru, že preklad sa nezaobíde bez ruky človeka. Neurónový strojový preklad (NMT) sa však neustále zlepšuje, čoraz menej segmentov si vyžaduje editáciu, a tak sa stiera rozdiel medzi ľudským a strojovým prekladom. NMT má nízku chybovosť a vysokú presnosť. Čo však etika strojového prekladu a prekladu pomocou nástrojov CAT? Čo s tvorcami pôvodných textov a post-editormi, ktorí dohliadajú na to, aby strojový preklad spĺňal požadované štandardy a účel? Budú budúci absolventi disponovať potrebnými zručnosťami? Týmto a ďalším témam sa budeme venovať v panelovej diskusií z Balazsom Kisom, Jossom Moorkensom, Matejom Vlačihom a Radom Tihlárikom.