Preklad a kreativita v 21. storočí

Preklad a kreativita v 21. storočí

S neprestajne narastajúcou kvantitou textov na preklad pre globalizovaný trh a medzinárodné inštitúcie sa utilitárne myslenie pravdepodobne stalo súčasťou prekladateľského štúdia. V súčasnosti poskytuje prekladateľské služby mnoho amatérov a polo-profesionálov....