Workshopy, diskusie a panel

Preklad a kreativita v 21. storočí

S neprestajne narastajúcou kvantitou textov na preklad pre globalizovaný trh a medzinárodné inštitúcie sa utilitárne myslenie pravdepodobne stalo súčasťou prekladateľského štúdia. V súčasnosti poskytuje prekladateľské služby mnoho amatérov a polo-profesionálov. V posledných rokoch sa tiež veľa hovorí o neetickom používaní nedostatočne post-editovaného strojového prekladu, ktorý sa mylne používa...

preèítajte si viac

Etika a technológie v prekladateľskom priemysle

- Joss Moorkens - Workshop sa zameriava na etické problémy, ktoré musia riešiť účastníci zapojení do jednotlivých procesov v prekladateľskom priemysle. Povinnosti a priority týchto účastníkov sa môžu líšiť, pretože závisia od mnohých faktorov a do značnej miery ich ovplyvňuje aj globalizácia, ktorá je v podstate produktom prekladu. Globalizácia zásadne zmenila systém prekladateľskej práce a...

preèítajte si viac

Audiodeskripcia: ak by vaše oči vedeli rozprávať

- Joel Snyder, PhD -Rudolf Laban v úvode k druhému vydaniu svojej knihy The Mastery of Movement napísal: „To, čo sa skutočne deje v divadle, sa nedeje iba na pódiu alebo v hľadisku, ale v magickom prúde medzi oboma týmito pólmi.“ Účinkujúci na javisku podľa neho tvoria aktívny pól tohto magnetického obvodu [a] sú zodpovední za integritu významu: v predstavení, ktoré determinuje kvalitu...

preèítajte si viac

Ľudský faktor a etika v strojovom preklade a v preklade pomocou nástrojov CAT

- Balazs Kis, Joss Moorkens, Matej Vlačiha, Rado Tihlárik -Stroje nerozumejú kultúre, vďaka čomu môžeme dospieť k záveru, že preklad sa nezaobíde bez ruky človeka. Neurónový strojový preklad (NMT) sa však neustále zlepšuje, čoraz menej segmentov si vyžaduje editáciu, a tak sa stiera rozdiel medzi ľudským a strojovým prekladom. NMT má nízku chybovosť a vysokú presnosť. Čo však etika strojového...

preèítajte si viac